Инвестиционен портфейл „Доходност“

Подходящ за инвеститори 60 + години

Инвестирането след пенсиониране изисква внимателен подход, който балансира между нуждата от доход и необходимостта от запазване на капитала. Инвестиционният портфейл „Доходност“ е специално създаден за инвеститори на възраст 60+ години, които търсят начини да увеличат своите доходи, без да поемат значителен риск.

Основни характеристики:

 • Дивидентни компании: Портфейлът е съставен изцяло от компании, които редовно разпределят дивиденти. Това осигурява стабилен поток от доходи, който може да помогне на инвеститорите да покриват ежедневните си разходи или да реинвестират за допълнителен доход.
 • Фокус върху доходността: Въпреки че растежът на капитала остава важен, основният акцент в този портфейл е върху доходността. Това означава, че инвестициите са насочени към активи, които предлагат високи и надеждни дивиденти.
 • Намален риск: Стратегията за инвестиране е съобразена с намаляване на риска. Това се постига чрез диверсификация на портфейла и избор на компании с установена история на стабилност и надеждност.

Предимства:

 • Стабилност: Дивидентните плащания предлагат известна степен на предвидимост и стабилност в доходите, което е особено ценно за инвеститорите в по-напреднала възраст.
 • Потенциал за растеж: Въпреки че растежът не е основен приоритет, дивидентните акции често предлагат и потенциал за умерено увеличение на стойността на капитала.
 • Ликвидност: Инвестициите в дивидентни акции обикновено предлагат добра ликвидност, което позволява на инвеститорите да продават своите акции бързо, ако се наложи.

Стратегии за управление:

 • Избор на акции: При избора на акции за портфейла, трябва да се обърне внимание на финансовата стабилност и историята на компанията по отношение на дивидентите.
 • Диверсификация: За да се намали риска, портфейлът трябва да бъде диверсифициран между различни сектори и географски региони.
 • Преоценка и балансиране: Редовната преоценка и балансиране на портфейла са ключови за поддържането на желаната структура и рисков профил.

Инвестиционният портфейл „Доходност“ предлага балансиран подход за инвеститорите на възраст 60+ години, като съчетава нуждата от стабилен доход с желанието за запазване на капитала. С правилното управление и стратегия, този портфейл може да осигури финансова сигурност и спокойствие през златните години.

Кога публикувам новите покупки за месеца?

Как работи нашата система за публикуване на месечните покупки?

Тук ние управляваме инвестиционен портфейл „Доходност“, който е създаден да отговаря на нуждите на инвеститори, търсещи основно текуща доходност и не желаят да поемат по-големи рискове. В допълнение към този портфейл, ние предлагаме и седмични инвестиционни предложения, които са изцяло по избор и предоставят възможност за допълнителни покупки.

Месечни покупки:

 • До 10-то число на всеки месец, освен ако не настъпят значими пазарни сътресения, ние публикуваме какво ще купим в този портфейл за месеца. Покупките задължително се извършват във вторника след публикацията около 21:00 часа българско време.
 • Тези покупки са специфично избрани за портфейл „Доходност“ и са предназначени за инвеститорите, които активно следят и инвестират конкретно в този портфейл.

Седмични предложения:

 • Всяка седмица публикуваме списък с препоръчани акции, които инвеститорите могат да добавят към своите портфейли.
 • Тези предложения са идеални за инвеститори, които предпочитат да не се ангажират с конкретен портфейл, но искат да имат гъвкавостта да избират нови инвестиции на редовна основа.

Важно е да се отбележи, че макар и седмичните предложения да са достъпни за всички, те са незадължителни и зависят изцяло от индивидуалните предпочитания и стратегии на всеки инвеститор.

 

Доходност – месечни покупки – Май 2024

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Доходност – месечни покупки – Април 2024

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Доходност – месечни покупки – Март 2024

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Доходност – месечни покупки – Февруари 2024

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Доходност – месечни покупки – Януари 2024

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация