Инвестиционен портфейл „Балансиран“

Подходящ за инвеститори между 40 и 60 години

Описание: Този инвестиционен портфейл е предназначен за инвеститори във възрастовата група от 40 до 60 години. Той предлага балансиран растеж и доходност, като се основава на дивидентни компании. Този портфейл е подходящ за инвеститори, които търсят съчетание между растеж и дивиденти в средносрочен план.

Баланс – месечни покупки – Февруари 2024

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Баланс – месечни покупки – Януари 2024

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация