Инвестиционен портфейл „Растеж“

Подходящ за инвеститори между 18 и 40 години

Въведение: В динамичния свят на инвестициите, младите инвеститори са изправени пред уникалната възможност да изградят богатство през дългите години на труд. Инвестиционният портфейл „Растеж“ е специално създаден за тези, които са в началото на своя инвестиционен път – от 18 до 40 години. Този портфейл е съсредоточен върху дългосрочния растеж и е съставен от внимателно подбрани дивидентни компании, които обещават не само текущи приходи, но и потенциал за значително увеличение на капитала.

Защо „Растеж“? Инвестиционният портфейл „Растеж“ е идеален за младите инвеститори по няколко причини:

 • Дългосрочна перспектива: Младите инвеститори имат времето да изчакат и да видят плодовете на своите инвестиции.
 • Висока толерантност към риск: С повече време до пенсиониране, младите инвеститори могат да поемат по-голям риск в търсене на по-висока доходност.
 • Компаундиране: Реинвестирането на дивиденти може да ускори растежа на портфейла благодарение на силата на компаундирането.

Състав на Портфейла: Портфейлът „Растеж“ е съставен от следните категории активи:

 • Дивидентни акции: Компании с установена история на растеж и разпределение на дивиденти.
 • Технологични акции: Инвестиции в иновативни компании с потенциал за дисрупция на пазарите и бърз растеж.
 • Международни пазари: Диверсификация чрез инвестиции в развиващи се и развити пазари.

Стратегия за Инвестиране: Стратегията на портфейл „Растеж“ е съсредоточена върху следните принципи:

 • Дългосрочен хоризонт: Инвестиции се правят с намерението за задържане на активите за период от 10 години или повече.
 • Реинвестиране на дивиденти: Всички получени дивиденти се реинвестират за ускоряване на растежа.
 • Балансиране и преоценка: Редовно преоценяване и балансиране на портфейла за поддържане на желаната алокация на активи.

Заключение: Инвестиционен портфейл „Растеж“ предлага стабилна основа за младите инвеститори, които искат да изградят богатство през годините. С правилния подход и дисциплина, този портфейл може да бъде ключът към финансова независимост и успешно бъдеще.

Кога публикувам новите покупки за месеца?

Как работи нашата система за публикуване на месечните покупки?

Тук ние управляваме инвестиционен портфейл „Растеж“, който е създаден да отговаря на нуждите на инвеститори, търсещи предимно растеж и са в началото на своята инвестиционна кариера. В допълнение към този портфейл, ние предлагаме и седмични инвестиционни предложения, които са изцяло по избор и предоставят възможност за допълнителни покупки.

Месечни покупки:

 • До 10-то число на всеки месец, освен ако не настъпят значими пазарни сътресения, ние публикуваме какво ще купим в този портфейл за месеца. Покупките задължително се извършват във вторника след публикацията около 21:00 часа българско време.
 • Тези покупки са специфично избрани за портфейл „Растеж“ и са предназначени за инвеститорите, които активно следят и инвестират конкретно в този портфейл.

Седмични предложения:

 • Всяка седмица публикуваме списък с препоръчани акции, които инвеститорите могат да добавят към своите портфейли.
 • Тези предложения са идеални за инвеститори, които предпочитат да не се ангажират с конкретен портфейл, но искат да имат гъвкавостта да избират нови инвестиции на редовна основа.

Важно е да се отбележи, че макар и седмичните предложения да са достъпни за всички, те са незадължителни и зависят изцяло от индивидуалните предпочитания и стратегии на всеки инвеститор.

 

Растеж – месечни покупки – Май 2024

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Растеж – месечни покупки – Април 2024

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Растеж – месечни покупки – Март 2024

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Растеж – месечни покупки – Февруари 2024

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Растеж – месечни покупки – Януари 2024

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация