Ежемесечни публикации на моето лично портфолио и промени по него.

Осъзнах, че всички вие идвате тук по различно време и в различен момент на пазарната конюнктура. Поради тази причина е безсмислено да правя портфейл от публикациите, които пиша. В крайна сметка всеки от Вас взима индивидуално решение кога и какво да купи. Затова се спрях на вариант да публикувам ежемесечни ъпдейти на моето лично портфолио и какви промени през месеца настъпват в него.

Това е портфолиото ми, което започнах да изграждам в Интерактив брокерс и което постепенно прехвърлям в еТоро. Следователно, портфейла в еТоро в момента е доста различен от този в Интерактив (този, който ще публикувам тук) до момента, до който извадя всичко от Интерактив и го прехвърля в еТоро.

Крайната цел на този портфейл е всичките ми активи да отидат на едно място – в еТоро – и да представлява 30% от акции на растежа и 70% от дивидентни компании, които регулярно и редовно увеличават плащания дивидент.

Тоест, крайната ми цел е изграждането на пасивен доход, на който изцяло да разчитам след петнадесетина години.

Не сравнявайте публикациите, които пиша, със сделките, които правя и за които ще четете във ежемесечните ъпдейти. Моят портфейл е стар и изграждам отдавна отворени позиции. Публикациите, които пиша за вас, са най-доброто, което В МОМЕНТА на публикуването може да се купи. Разбира се, тези ежемесечни публикации на моя портфейл, могат да Ви служат като насока или списък за наблюдение. Всеки сам може да прецени с какво могат да му бъдат полезни, но тъй като много хора искат да видят лично моя портфейл, реших, че не е лоша идеята.

Отдолу са последните публикации по тази тема

Ъпдейт на портфолиото ми за Август 2023

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Усъвършенстване на Инвестиционния Портфейл: Широки Канали и Високи Маржове

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Какви сделки извърших вчера 08.08.2023?

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Сделки в портфолиото ми: Използване на активно управление за повишаване на дивидентния доход

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Моето портфолио – ъпдейт за Юни 2023

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Какви сделки извърших вчера на 10 юли 2023

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация