Ежемесечни публикации на моите три модела лични портфолиа и промени по тях.

Осъзнах, че всички вие идвате тук по различно време и в различен момент на пазарната конюнктура. Затова взехме решение да започнем изграждането на три модела порфолиа.

Те ще бъдат разделени по един основен критерий – периода за инвестиране, които има един инвеститор.

Всичките три модела портфолиа ще бъдат изградени изцяло от дивидентни акции.

Има 4 основни момента, които ще повлияят на способността Ви да постигнете финансивова свобода: текущи активи за инвестиране, месечни вноски, дата на пенсиониране, разходи за пенсиониране.

Тези четири основни инвестиционни момента са различни при всеки един инвеститор. Но това не пречи да се изградят инвестиционни рамки и всеки един може да се припознае в някоя рамка или в комбинация от тях.

Какво прави инвеститорите в дивиденти подобни.

До пенсиониране всички инвеститори в дивиденти имат някои варианти на следната система:

  1. Те имат определена сума от $$$ в дивидентни акции.
  2. Всеки месец те купуват повече дивидентни акции с пари, които идват от:
  • Реинвестиране на дивиденти.
  • Месечни вноски от Спестявания от други източници на доход (от работа, бизнес и др.).

Пулът от дивидентни акции (вашето портфолио) доставя регулярно дивиденти. С течение на времето размерът на тези дивиденти зависи от дивидентната доходност и темпа на нарастване на дивидентите. Реинвестирането на дивиденти прави пула от дивидентни акции по-голям, което от своя страна прави получените дивиденти по-големи. Това формира засилваща се лавина, при която дивидентите пораждат повече дивиденти (надявам се си спомняте статията за снежната топка).

Пулът от дивидентни акции също нараства благодарение на една външна сила: вашите месечни вноски. Тези вноски са функция на вашите приходи и разходи, като това, което е останало, се инвестира.

Можеш да продължиш да правиш това завинаги, за разлика от чичо Скрудж, например 😊. Но рано или късно вероятно планирате да се пенсионирате. Може дори да имате (или по-скоро трябва да имате) представа за годината, в която планирате да се пенсионирате.

Когато се пенсионирате, положителната екзогенна сила на месечните вноски ще се превърне в отрицателна сила на месечните тегления.

Докато вашето портфолио генерира количество дивиденти, което е равно на вашите тегления, сумата, която се връща обратно в пула от дивидентни акции, ще съответства на сумата, която излиза.

В този момент ще сте достигнали финансовата си свобода.

Така че всеки инвеститор разполага с тези 4 числа:

  • Пул от дивидентни акции (в нашия случай в $). Това е стойността на вашите инвестиции в дивиденти. Ако имате допълнителни пари, които искате да разположите в дивидентни акции, това също се брои.
  • Месечни вноски (в $). Това е сумата, която добавяте към портфолиото си всеки месец.
  • Планирана дата за пенсиониране. Това е годината, в която планирате да се пенсионирате.
  • Планирани разходи за пенсиониране (в $). Това е сумата, която планирате да похарчите при пенсиониране.

Какво прави инвеститорите в дивиденти различни?

Това, което ни прави различни, е с колко разполагаме в момента да инвестираме в дивидентни акции, колко ще внасяме всеки месец и кога планираме да се пенсионираме.

Разликата в тези входни данни ще повлияе на скоростта, с която вашите дивиденти трябва да растат при дадена доходност.

Прочетете предишното изречение отново. Това е в основата на нашата инвестиционна система!

Един пример ще помогне. Нека използваме малко числа. Обичам числата 😃

Пример 1: Николай е на 50 години и планира да се пенсионира след 10 години. Той има инвестирани $300 000 в дивидентни акции. Той може да добавя $1500 на месец. Той иска портфолиото му да генерира 3000 долара месечно до момента, в който се пенсионира. Когато поставите числата в калкулаторите за пенсиониране (повече за това по-късно), осъзнавате, че можете да стигнете до това число по няколко начина.

Николай може да:

Инвестира в акции, които носят 2% доходност и увеличават дивидента си с 14,7% CAGR. Инвестира в акции, които носят 3% доходност и увеличават дивидента си с 8,5% CAGR. Инвестира в акции, които носят 4% доходност и увеличават дивидента си с 3,9% CAGR. Инвестира в акции, които носят 5% доходност и увеличават дивидента си с 0,01% CAGR.

Както виждате, 4-те основни инвестиционни момента оказват влияние върху потенциалните пътища към финансовата свобода. Разбира се, тези числа могат да бъдат изчислени за много повече различни доходности от дивиденти. След като проведе тази симулация, Николай може да реши, че предпочита да се съсредоточи върху портфолио, което носи около 4%, а не портфолио с доходност от 2%… Но да не избързвам.

Нека да разгледаме друг пример, който показва как промените в 4-те показателя с входни данни водят до промени в пътищата към свободата.

Пример 2: Ани е на 22 години и планира да се пенсионира след 30 години. Тя едва започва, няма активи, но планира да учи сериозно и да започне хубава работа. Затова тя ще може да инвестира $600 на месец през следващите 30 години. В този момент тя иска да постигне 3000 долара на месец доходност. За да постигне тази финансова свобода, Ани може да:

Инвестира в акции, които носят 2% доходност и увеличете дивидента си с 10,2% CAGR. Инвестира в акции, които носят 3% доходност и увеличете дивидента си със 7% CAGR. Инвестира в акции, които носят 4% доходност и увеличете дивидента си с 4,52% CAGR. Инвестира в акции, които носят 5% доходност и увеличете дивидента си с 2,36% CAGR.

Какви са големите разлики между Николай и Ани? Ани има повече време, но по-малко активи и по-малко месечна инвестиционна способност.

Това променя пътя към финансовата свобода и вероятно ще има отражение върху стратегията, която Николай и Ани избират да следват.

Всички пътища водят към Рим. Важното е да се уверите, че не се отклонявате от избрания от вас път.

Разбира се, тази опростена симулация изключва инфлацията и растежа на месечните инвестиции. Когато създадем вашия план, те ще бъдат взети предвид. Бъдете сигурни, не пропускаме нищо.

През следващите дни (или часове, ако сте изключително мотивирани), вие ще създадете своя план за дивиденти, ще симулирате финансовата си свобода, ще изберете стратегия за портфолио (ниска доходност, висока доходност или хибрид) и ще откриете модела на портфолиото, който е най-подходящ за вас.

Но за да започнем вълшебното пътешевствие към финансовата свобода, трябва да направите първата крачка!

Направете своята регистрация сега и да започваме!

Избрал съм брокер за нашите портфолиа и мисля, че той е подходящ и за вас – в еТоро – и ако все още нямате акаунт там, натиснете на линка и си направете като следвате стъпките.

eToro is a multi-asset platform which offers both investing in stocks and cryptoassets, as well as trading CFDs. Please note that CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Past performance is not an indication of future results. The trading history presented is less than 5 complete years and may not be a basis for investment decisions. Copy Trading does not amount to investment advice.  The value of your investments may go up or down.  Your capital is at risk.

Cryptoasset investing is highly volatile and unregulated in some EU countries. No consumer protection. Tax on profits may apply. eToro USA LLC does not offer CFDs, makes no representation, and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity-specific information about eToro.

Текста на английски е по изискване на еТоро. Умишлено не го превеждам, за да иьзпълня техните разпоредби. Ако някой не го разбира или му е интересно да разбере защо е тук, нека ми пише и ще му отговоря.

Доходност – месечни покупки – Юни 2024

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Баланс – месечни покупки – Юни 2024

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация

Растеж – месечни покупки – Юни 2024

Това съдържание е за Пълен достъп до целия сайт членове.
Вход Регистрация